Bore
Bore
28 godina, klijent
28 godina, klijent
Brada
Brada
29 godine, klijent
29 godine, klijent
Usne
Usne
28 godina, klijent
28 godina, klijent
Nos
Nos
24 godine, klijent
24 godine, klijent
Grudi
Grudi
36 godina, klijent
36 godina, klijent
Stražnjica
Stražnjica
26 godina, klijent
26 godina, klijent